Wat is een club API ?

De Club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grens overschrijdend gedrag.

Taakomschrijving Club-API

  • Aanspreekpunt en eerste opvang
  • Coördinatie van het handelingsprotocol en doorverwijzing
  • Preventie en ondersteuning clubbestuur

VOLAK heeft 2  API’s.

Je kan hen een mailtje sturen of aanspreken op de club . Als Club-API luisteren we naar je vraag of verhaal, behandelen we jouw melding in alle discretie en verlenen we advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing

Ellen Dierick

Jolien Claessens